Undervisning

Med Naturen erbjuder undervisning och/eller andra meningsfulla aktiviteter för barn och ungdomar som har svårt att vistas i en vanlig klassrumssituation. Vi använder utemiljön och gårdens aktiviteter som pedagogiska redskap. Många behöver "göra" för att lära sig och vi kombinerar utomhuspedagogik med teoretisk undervisning för att alla ska kunna utvecklas och lära sig.
 
Undervisningen anpassas individuellt till varje person eller till varje grupp som kommer. Tillsammans formar vi den pedagogiska verksamhet som passar er. Enskilda elever kan ha delar av sin undervisning på gården. Grupper av elever/ungdomar är välkomna till undervisning, friluftsdagar eller praktik.

Amalia har lång erfarenhet av elever med särskilda behov och lärarlegitimation i matematik, fysik, kemi, biologi och teknik.