Med Ut Med Naturen höst 2024 –
stöd vid problematisk skolfrånvaro

Den psykiska ohälsan ökar i samhället, även för skolungdomar. Detta visar sig till exempel genom problematisk skolfrånvaro. Skolförmågan matchar inte skolans krav på ungdomen. Skolans insatser räcker inte till, det tar lång tid och till slut blir åtgärden ofta NPF-utredning med medicinering som följd. På lång sikt blir konsekvenserna av att ungdomar inte fullföljer sina studier en stor kostnad för individen och samhället.

Att bryta ungdomarnas isolering (komma hemifrån), att låta dem ingå i ett socialt sammanhang (grupp med likasinnade), öka sitt självförtroende (känna att man klarar av saker) och öka sin kunskapsutveckling (åter bli lite nyfiken på kunskap). Det ger ett förbättrat mående.

Utomhus, nära naturen är bästa platsen för detta. 2,5 timmar vid ett par tillfällen i veckan är bästa tiden.  Detta utifrån ett pilotprojekt från läsåret 22-23 där Med Naturen samarbetade med stiftelsen ”En tia till barnen”

Med Naturen erbjuder MedUt för ungdomar 13-18år, under 10 veckor, 2 eftermiddagar/ vecka, start mitten av september 2024

Pris 30000:-/ungdom

Med Ut SLUT till hemsidan.pdf
Med Ut artikel HD 221212.pdf