Må-bra-dag lörd 27/4 

Med Naturen bjuder in till en dag med återhämtning i naturen. Vi samarbetar med Anhörigcentrum i Ängelholms kommun

  • 1000 Välkomna till Med Naturen - kaffe och bulle              
  • 1045 - 1245         Pass 1
  • 12 45-1345         Lunch soppa bröd ost…
  • 1345-1545           Pass 2
  • 1545-1630           Avslutande fika

Våra deltagare delas i två grupper där den ena startar med Skogsbad och den andra med återhämtande aktiviteter i trädgård och odlingar. Efter lunch byter grupperna

Min 10 personer Max 30 personer

Varmt välkomna

Amalia & Camilla

Adress: Lyckegården, Tåstarps Byaväg 51
Amalia Med Naturen mobil 0709 666667
Kollektivtrafik: buss 507 från Ängelholm – Tåstarps kyrka


Anmälan till helena.landin-nilsson@engelholm.se

 0431-469312


Med Ut 2022

Med Ut är ett samarbete mellan En 10a till barnen, Med Naturen och Andrum och vänder sig mot hemmasittande skolungdom i högstadieålder. Vårt mål är att bryta isolering, låta ungdomarna komma i ett kravlöst sammanhang nära natur och djur samt få dessa ungdomar att vara utomhus och göra något meningsfullt som inte är skolrelaterat. Mer info nedan