Kurser och föreläsningar

Med Naturen erbjuder även föreläsningar, workshops och studiecirklar kring naturens betydelse för hälsa och välbefinnande. Innehållet anpassas efter intresse och önskemål. Exempel på föreläsningar: 
Naturen som verktyg för stressreducering och återhämtning 
Naturens betydelse för livskvalitet och hälsa
Djur och natur som pedagogisk resurs
Kontakta oss gärna så ger vi förslag på olika upplägg.