Rehabilitering

Med Naturen erbjuder individuellt anpassad rehabilitering i vacker naturmiljö. Vi skapar goda förutsättningar för rehabiliteringsprocessen genom att kombinera meningsfulla aktiviteter i naturen med till exempel vila, motion och samtal.

Naturen på och runt Lyckegården ger ett sammanhang som är kravlöst. Samtidigt får man kraft, ork och inspiration. Vi skapar en tydlig struktur för varje dag som ändå lämnar gott om utrymme för individuella val.
Fokus är att hitta deltagarens egna lösningar och skapa nya hälsosamma livsmönster. Det goda mötet ger trygghet och skapar förutsättningar för att kunna växa och utvecklas. Vi arbetar även förebyggande mot stress och annan ohälsa.