Rehabilitering

Naturbas rehabo hälsa.pdf

Med Naturen erbjuder individuellt anpassad rehabilitering i vacker naturmiljö. Vi skapar goda förutsättningar för rehabiliteringsprocessen genom att kombinera meningsfulla aktiviteter i naturen med till exempel vila, motion och samtal.

Naturen på och runt Lyckegården ger ett sammanhang som är kravlöst. Samtidigt får man kraft, ork och inspiration. Vi skapar en tydlig struktur för varje dag som ändå lämnar gott om utrymme för individuella val.
Fokus är att hitta deltagarens egna lösningar och skapa nya hälsosamma livsmönster. Det goda mötet ger trygghet och skapar förutsättningar för att kunna växa och utvecklas. Vi arbetar även förebyggande mot stress och annan ohälsa. 

Naturen hjälper oss att bli lugna, fokusera, kreativa, nyfikna, eftertänksamma och stillar oss. Det finns mycket forskning kring naturens hälsofrämjande effekter och hur vi kan samarbeta med naturen för att nå bättre hälsa. Efter 15 minuter utomhus i naturmiljö sänks blodtryck, puls och andningen lugnar ner sig (Hartig mfl 2003) och experiment har genom hjärnscanning visat att efter 1,5 timmars naturpromenad uppstår positiva effekter i den del av hjärnan som sammankopplas med psykisk sjukdom, grubbel och depression (Sanner, E 2018). Serotonin och oxytocinhalterna, det vill säga våra “må bra” signaler, ökar i kroppen och hjärnan har möjlighet till vila i den spontana uppmärksamheten (Kaplan&Kaplan 1989, 1995). En utvärdering rehabilitering har visat att det statistiskt går att fastställa förbättringar av arbetsförmåga, depression, ångest, sömn och hälsorelaterad livskvalitet genom Naturunderstödd rehabilitering där målgruppen var individer med utmattningsyndrom, mild till måttlig depression eller ångest (Höglund, J 2020).  

KÄLLOR:

Hartig, Evans, Jamner, Davis & Gärling (2003) Tracking res-toration in natural and urban field settings, Journal of Environmental Psychology vol23

Sanner, E. (2018) Naturens hemlighet, PMB Print Lettland

Kaplan&Kaplan. (1989, 1995) University of Michigan

Höglund, J. (2020) Naturbaserade insatser i socialt arbete, Universitetstryckeriet Karlstad

Skogsvårdsstyrelsen. (2005) Allmänhetens syn på och relation till skogen, Kairos Future AB