Utveckling 

Arbetsträning

Vi erbjuder arbetsträning i samarbete med Arbetsförmedlingen. Här startar du din träning i ett mycket stilla tempo där fokus ligger på närvaro, trygghet och kravlös aktivitet. Efterhand utvärderar vi tillsammans med Arbetsförmedlingen och ökar belastningen stegvis och lugnt. Hos Med Naturen på Lyckegården finns alla typer av arbetsuppgifter som kan knytas till natur, skog, odling, djurskötsel och enklare renoveringsarbeten och hantverk. Individuella planeringar och kontinuerlig uppföljning är viktigt och en förutsättning för utveckling inför vidare arbetsinsatser i samhället.

Daglig verksamhet/Meningsfull sysselsättning

Med Naturen har många olika typer av arbetsuppgifter på gården. Här finns svårighetsgrad och komplexitet som kan passa alla. Vi har flera personer som arbetar/praktiserar hos oss som är i behov av anpassade uppgifter och mycket handledning under sin arbetsdag. Vi tränar på att arbeta självständigt, men också tillsammans med handledare eller andra deltagare. Några är hos oss hela dagen och andra några timmar. Planering och utvärdering gör vi alltid tillsammans med deltagaren.

Grupputveckling

Vill ni ha en trevlig dag med härliga upplevelser – eller förändring på djupet? Med Naturen kombinerar naturens hälsofrämjande förmåga med andra beprövade metoder inom bland annat samtalsmetodik, pedagogik och mindfulness, och skräddarsyr ett koncept som passar just din grupp. Ni får helt enkelt många olika möjligheter till utveckling och gemensamma upplevelser, oavsett fokus. Till oss kan ni komma  vid enskilda tillfällen eller så kan vi lägga upp en hel kurs. Kanske med fokus på stressreduktion eller naturens lugnande egenskaper?