NUR Naturunderstödd Rehabilitering

Ett bra komplement till vården. Med Naturen är stolta över att från och med 1 maj 2017 vara med i Region Skånes satsning på NUR – naturunderstödd rehabilitering på landsbygd. NUR fokuserar på naturens möjligheter att hjälpa människor som behöver rehabilitering på grund av stress eller lindrig psykisk ohälsa. NUR är ett komplement till den medicinska vården och det är vårdenheten som har det medicinska ansvaret under hela rehabiliteringen. Med Naturen samarbetar med närliggande vårdenheter i nordvästra Skåne.
 
Som deltagare är du hos oss på Lyckegården tre dagar/vecka under åtta veckor. Du får, alltefter ork och förmåga, vara med i vår arbetsvardag. Den handlar ofta om odling, skog och trädgård. Nyckelorden är frivillighet och kravlöshet.

Välkommen!