Grönt Innanförskap

Vi arbetar för innanförskap med arbetsträning och integration i samhället. Våra deltagare leds och guidas mot de gröna näringarna. Vi arbetar i projektform med en liten grupp deltagare som står långt från arbetsmarknaden. Syftet är att hitta ingångar till, kunskaper kring och skapa intresse för de gröna näringarna, såsom trädgård, lantbruk och skog. Deltagarna kommer till Hjortagården i Tåstarp, Munka Ljungby och övar på att arbeta, prata svenska och finna samhörighet. Projektledare är Camilla N Cogliati som leder och stöttar med varm och varsam hand. Vi har samarbetat med Hushållningssällskapet och Jordbruksverket och nu med Arbetsförmedlingen och Helsingborgs Stad. Naturen och gårdens djur ingår som hjälpsamma delar i projektet.
Målsättningen är att deltagarna ska närma sig arbetsmarknaden och anställning. Ibland leder Grönt Innanförskap direkt till jobb, ibland vidare till praktikplats eller kanske till någon utbildning. Det viktiga för oss är att varje deltagare kommer framåt i livet och har med sig en plan när de avslutar hos oss efter 4-8 månader.