Utveckling och coachning

Grupputveckling

Vill ni ha en trevlig dag med härliga upplevelser – eller förändring på djupet? Med Naturen kombinerar naturens hälsofrämjande förmåga med andra beprövade metoder inom bland annat samtalsmetodik, pedagogik och mindfulness, och skräddarsyr ett koncept som passar just din grupp. Ni får helt enkelt många olika möjligheter till utveckling och gemensamma upplevelser, oavsett fokus.

Coachning

Coachning är en professionell samtalsmetodik. Syftet med coachning är att hjälpa dig såväl yrkesmässigt som privat att fokusera på – och nå – uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner. Naturen bidrar till en extra dimension i förändringsprocessen och ger ett meningsfullt sammanhang och nya perspektiv. Att se himlen gör att vi tänker annorlunda och i det öppna landskapet syns dina resurser och kvaliteter i ett klarare ljus.

Med Naturen erbjuder coachningpaket där det finns möjlighet att förlägga alla, eller delar, av samtalen på Lyckegården eller i någon annan härlig naturmiljö. Pia-Lotta är ICF-certifierad coach med chefscoachning som specialitet.