Undervisning

Med Naturen erbjuder undervisning och/eller andra meningsfulla aktiviteter för barn och ungdomar som har svårt att vistas i en vanlig klassrumssituation. Vi använder utemiljön och gårdens aktiviteter som pedagogiska redskap. Många behöver "göra" för att lära sig och vi kombinerar utomhuspedagogik med teoretisk undervisning för att alla ska kunna utvecklas och lära sig.
 
Undervisningen anpassas individuellt till varje person eller till varje grupp som kommer. Tillsammans med oss formar ni er "utedag". Ska det handla om teknikhistorieundervisning? Eller vill ni ha en "naturlära-dag" eller friluftslivsaktiviteter?

Amalia har lärarlegitimation i matematik, fysik, kemi, biologi och teknik.