Kurser och föreläsningar

"Frisk på jobbet Med Naturen" (kurs). Tidsåtgång: 12 veckor, 2 eftermiddagar i veckan. Gruppstorlek: 8 deltagare.

Kursens syfte är att förebygga stressrelaterad ohälsa hos medarbetare som jobbar och inte är sjukskrivna. Målet är att deltagarna ska få förståelse för stressens påverkan på kropp och själ.

Kursen innehåller möjlighet till fysisk aktivitet i natur och trädgård, återhämtning, ökad kropps- och självkännedom och kännedom om olika avspänningsmetoder. Deltagarna får även ta del av teoretiska pass om t ex stressens påverkan på människan, vikten av vila, sömnens betydelse mm.

Med Naturen erbjuder även föreläsningar, workshops och studiecirklar kring naturens betydelse för hälsa och välbefinnande. Innehållet anpassas efter intresse och önskemål. Exempel på föreläsningar:

  • Naturen som verktyg för stressreducering och återhämtning
  • Naturens betydelse för livskvalitet och hälsa
  • Djur och natur som pedagogisk resurs
Kontakta oss gärna så ger vi förslag på olika upplägg.