Grön Arena 3F

Integration med ledning och guidning mot de gröna näringarna. Vi arbetar projektform med en liten grupp deltagare som står långt från arbetsmarknaden. Syftet är att hitta ingångar till, kunskaper kring och skapa intresse för de gröna näringarna, såsom trädgård, lantbruk och skog. Deltagarna kommer till Med Naturen i Tåstarp och övar språk, arbetar och finner samhörighet. Projektledare är Camilla N Cogliati som leder och stöttar med varm och varsam hand. Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen, Hushållningssällskapet och Jordbruksverket. Naturen och gårdens djur ingår som hjälpsamma delar i projektet.
12 gårdar runt om i Sverige deltar och Med Naturen är först ut att sätta igång. Målsättningen är att deltagarna ska närma sig arbetsmarknaden och att ett metodutprövande ska ske som sedan kan komma till nytta i samhället.

Grön Arena 3F info.pdf